Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Informatyki i Telekomunikacji Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Katedry Katedra Elektroniki i Telekomunikacji

Katedra Elektroniki i Telekomunikacji utworzona została w Akademii Morskiej w Szczecinie wraz z nowym Wydziałem Informatyki i Telekomunikacji 1 października 2019 roku. Bazę kadrowa, naukową oraz infrastrukturalną stanowił Zakład Komunikacyjnych Technologii Morskich w nie istniejacym  już Instytucie Technoilogii Morskich na Wydziale Nawigacyjnym.
Badania naukowe prowadzone w nowej Katedrze Elektroniki i Telekomunikacji obejmują m.in. metody transmisji danych nawigacyjnych dla potrzeb żeglugi morskiej i śródlądowej, automatyzację procesów komunikacji morskiej oraz budowę i eksploatację morskich systemów teleinformatycznych.
Działalność dydaktyczna pracowników katedry obejmuje przedmioty zwiazane z elektrotechniką, elektroniką, techniką cyfrową, zintegrowanymi systemami automatyki, telekomunikacją i radiokomunikacją. Istotnym porzedmiotem realizowanym przez pracowników katedry jest Łączność morska, przedmiot znajdujacy się w wymaganiach Konwencji STCW (konwencja o zasadach szkoleń i egzaminowania dla marynarzy i oficerów pokladowych).
Ważne dla rozwoju katedy jest wykorzystanie bogatego dorobku zawodowego jej pracowników poprzez uczestnictwo w pracach organizacji związanych z radiokomunikacją morską i bezpieczeństwem żeglug, w tym organów państwowych takich jak, Państwa Komisja Egzaminacyjna ds. Radiooperatorów w Morskiej Służbie Radiokomunikacyjnej i Żegludze Śródlądowej, urzędy morskie i inne.
Potencjał naukowy pracowników katedy wykorzystywany jest w licznych poublikacjach i projektach międzynarodowych. Ostatnio swoją aktywność skierowano na opracowanie nowego kierunku studów o nazwie Teleinformatyka, będącym konsekwencją prowadzonych dotychczas badań, tendencji rozwojowych systemów elektronicznych, nawigacyjnych i teleinformatycznych wystepujacych w technice morskiej a także będącym efektem analizy zapotrzebowania rynku pracy regionu.

W katedrze zatrudniony jest jeden profesor z tytyłem doktora habilitowanego, trzech adiunktów z tytułem doktora i trzech asystentów.

Sekretariat Katedry:

mgr inż. Monika Pałys
p. 150, tel. 91 48 09 758


 

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę