O Wydziale - Rada Dyscypliny - Wydział Informatyki i Telekomunikacji Akademii Morskiej w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Informatyki i Telekomunikacji Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

O Wydziale Rada Dyscypliny

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja:

 1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski - Przewodniczący
 2. dr hab. inż. st of. pokł. Janusz Uriasz, prof. AMS - Zastępca Przewodniczącego
 3. dr hab. Piotr Borkowski, prof. AMS - Sekretarz
 4. dr hab. inż. Marek Landowski, prof. AMS
 5. dr hab. inż. Tadeus Uhl, prof. AMS
 6. dr inż. Łukasz Nozdrzykowski
 7. dr inż. Piotr Majzner
 8. dr inż. Natalia Wawrzyniak
Harmonogram posiedzeń Rady Dyscypliny ITiT Akademii Morskiej w Szczecinie
w roku akademickim 2019/2020
Data Temat
28 października
2019 r.
 1. Strategia rozwoju Wydziału
 2. Ewaluacja jednostek naukowych – planowane działania
 3. Publikacje naukowe w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja
 4. Plan działalności dydaktycznej Wydziału na rok 2020
 5. Koordynator ds. utworzenia nowego kierunku studiów
 6. Konferencja Explo-Ship
 7. Sprawy bieżące
 8. Wolne głosy i wnioski
18
listopada 2019 r.
 1. Działalność inwestycyjna w odniesieniu do planu działalności AMS na rok 2020
 2. Plan działalności Wydziału na rok 2020 – w nawiązaniu do celów operacyjnych AMS
 3. Regulamin przeprowadzenia wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2020-2024
 4. Sprawy bieżące, wolne wnioski
9
grudnia
2019 r.
 1. Działalność dydaktyczna Wydziału
  - Sprawozdanie z działalności za rok 2019
  - Plan działalności na rok 2020 – w nawiązaniu do celów  operacyjnych AMS
 2. Działalność naukowa Wydziału
  - Sprawozdanie z działalności za rok 2019
  - Plan działalności na rok 2020 – w nawiązaniu do celów operacyjnych AMS
 3. Sprawy wyborcze na kadencję 2020-2024
 4. Sprawy bieżące, wolne wnioski
16
marca
2020 r.
 1. Sprawozdanie z wykonania planu z działalności za rok 2019
 2. Programy studiów na nowych kierunkach studiów
 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski
20
kwietnia
2020 r.
 1. Działalność finansowa za rok 2019
 2. Informacja o przeprowadzonych działaniach promocyjnych
 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski
18
maja 
2020 r.
 1. Sprawozdanie z działalności rzeczowo – finansowej za rok 2019
 2. Ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022
 3. Sprawozdanie z realizacji strategii Wydziału
 4. Sprawy bieżące, wolne wnioski
15
czerwca 
2020 r.
 1. Sprawozdanie z kadencji 2016-2020
 2. Uchwalenie nowej strategii Wydziału
 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski

Terminy rezerwowe:
- styczeń 2020 r.
- luty 2020 r.

Obecność członków rady na posiedzeniach Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja jest obowiązkowa.
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę