Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Informatyki i Telekomunikacji Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

O Wydziale Rada Dyscypliny

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja:

 1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski - Przewodniczący
 2. dr hab. inż. st of. pokł. Janusz Uriasz, prof. AMS - Zastępca Przewodniczącego
 3. dr hab. Piotr Borkowski, prof. AMS - Sekretarz
 4. dr hab. inż. Marek Landowski, prof. AMS
 5. dr hab. inż. Tadeus Uhl, prof. AMS
 6. dr inż. Łukasz Nozdrzykowski
 7. dr inż. Piotr Majzner
 8. dr inż. Natalia Wawrzyniak
Harmonogram posiedzeń Rady Dyscypliny ITiT Akademii Morskiej w Szczecinie
w roku akademickim 2020/2021
Data Temat
12 października
2020 r.
 1. Zatwierdzenie harmonogramu posiedzeń Rady Dyscypliny ITiT.
 2. Informacje o rekrutacji WIiT.
 3. Planowane działania promocyjne na rok 2021.
 4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
9
listopada 2020 r.
 1. Działalność inwestycyjna WIiT.
 2. Przedstawienie wniosków na realizację prac badawczych w ramach utrzymania potencjału badawczego na rok 2021 w dyscyplinie ITiT.
 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
7
grudnia
2020 r.
       1. Działalność dydaktyczna WIiT
          1.1. Sprawozdanie z działalności za rok 2020
          1.2. Plan działalności na rok 2021
       2. Działalność naukowa WIiT
           2.1. Sprawozdanie z działalności za rok 2020
           2.2. Plan działalności na rok 2021
       3. Przedstawienie propozycji tematów prac dyplomowych dla studentów kierunku Informatyka, na rok akademicki 2020/2021.
       4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
15
marca
2021 r.
 1. Przedstawienie raportów z realizacji prac badawczych w ramach utrzymania potencjału badawczego za rok 2020 w dyscyplinie ITiT.
 2. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
12
kwietnia
2021 r.
 1. Informacja o przeprowadzonych działaniach promocyjnych.
 2. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
10
maja 
2021 r.
 1. Ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023.
 2. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
14
czerwca 
2021 r.
 1. Sprawozdanie z działalności rzeczowo - finansowej za rok 2020.
 2. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Terminy rezerwowe:
- styczeń 2021 r.
- luty 2021 r.

Obecność członków rady na posiedzeniach Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja jest obowiązkowa.
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę